Pravne informacije

APARTMANSKO NASELJE – LAVANDE d.o.o.
OIB: 37295834533
MBS: 01453106

Poslovni račun:
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
HR26 2360 0001 1029 8408 9

Sjedište:
Put Haludova 3, 51511 Malinska, Hrvatska

Član uprave i direktor: Zlatko Đurkin
Temeljni kapital: 2.650 eur uplaćen u cijelosti

APARTMANSKO NASELJE – LAVANDE društvo s ograničenom odgovornošću upisano je pri Trgovačkom sudu u Rijeci

Nositelji autorskih prava za fotografije korištene na web stranici: TZO Malinska-Dubašnica, Denis Hren, Luka Tabako, Fran Karabaić, Otokar Crnalić, Ivan Vranjić, Hrvoje Saršon